Danh pháp ankan

 

 

 

Để học tốt Hóa học hữu cơ thì chúng ta cần phải gọi đúng tên của các hợp chất hữu cơ. Cơ sở để gọi tên của các chất hữu cơ thường gặp dựa trên tên của 10 ankan sau:

Xem tiếp...

Cô gái Nitơ

Em là cô gái Nitơ

Tên thật Azot anh ngờ làm chi (1)

Không màu cũng chẳng vị gì

Sự cháy, sống chẳng duy trì trong em (2)

Xem tiếp...

Benzen

Benzen là hợp chất vòng

Dễ thế khó cộng anh không nhớ à

Xem tiếp...

Bài ca hóa trị

Natri, Iot, Hidro

Kali với Bạc, Clo một loài

Là hóa trị 1 em ơi

Nhớ ghi cho kĩ kẻo rồi phân vân

Xem tiếp...

Liên kết cộng hóa trị

X và Y hai đứa họ phi kim

Bởi thiếu e nên phải tìm đối tác

Xem tiếp...

Bài ca khối lượng

Hiđro là 1

12 cột Cacbon

Nitơ 14 tròn

Oxi trăng 16

Xem tiếp...

Bài ca hóa trị (2)

Hiđro cùng với Liti

Natri cùng với Kali chẳng rời

Ngoài ra còn Bạc sáng ngời

Chỉ mang hóa trị 1 thôi chớ nhầm

Xem tiếp...

Bài ca hóa hữu cơ

Rủ nhau học hữu cơ đi

Bấy lâu công sức giờ thì thảnh thơi

Xem tiếp...

Thứ tự các mức năng lượng từ thấp đến cao

Để viết cấu hình electron của các nguyên tố chúng ta cần thuộc thứ tự các mức năng lượng từ thấp đến cao:

Xem tiếp...