Chương 5. Nhóm VIIA. Halogen

Lý thuyết về HCl

HCl và muối clorua là những hợp chất rất quan trọng của nguyên tố clo. 

A. HIĐRO CLORUA, AXIT CLOHIĐRIC

1. Tính chất vật lí

- Hidro clorua là chất khí, không màu, mùi xốc tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit mạnh HCl; Nặng hơn không khí.

Thí nghiệm thử tính tan của khí hidro clorua

- Axit HCl là chất lỏng không màu, dễ bay hơi. Dung dịch axit HCl không màu, HCl đặc bốc khói trong không khí ẩm.

Xem tiếp...

Axit HCl tác dụng với kim loại

     Bài toán HCl với kim loại là bài toán phổ biến thường gặp. HCl tác dụng được với các kim loại đứng trước H2 trong dãy hoạt động hóa học của kim loại tạo ra sản phẩm là muối và H2 theo phương trình tổng quát:

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2

Chú ý:

Xem tiếp...

Hợp chất của halogen

I. HIĐRO HALOGENUA (HX) VÀ MUỐI HALOGENUA

1. Hiđro halogenua

- Tất cả đều là chất khí, tan nhiều trong nước, điện li hoàn toàn (trừ HF) tạo thành dung dịch axit mạnh.

- Thứ tự tính axit và tính khử tăng dần: HF < HCl < HBr < HI

- Tính axit mạnh của HCl, HBr và HI:

Xem tiếp...

Clo

1. Tính chất vật lí

Clo

- Clo là chất khí, màu vàng lục, mùi xốc, nặng hơn không khí.

- Khí clo tan vừa phải trong nước tạo thành nước clo có màu vàng nhạt. Clo tan nhiều trong các dung môi hữu cơ.

- Khí clo độc.

Xem tiếp...

Lý thuyết về halogen và hợp chất

I. ĐƠN CHẤT HALOGEN

1. Vị trí của nhóm halogen trong bảng tuần hoàn

- Nhóm halogen: nhóm VIIA.

- Nhóm halogen: gồm Flo (F), Clo (Cl), Brom (Br) và Iot (I).

2. Tính chất vật lí

Một số đặc điểm của các halogen

Xem tiếp...

Phản ứng của HCl với hợp chất

     Ngoài phản ứng với kim loại, tính axit của HCl còn được thể hiện khi cho HCl tác dụng với oxit bazơ, với bazơ và với các muối khác.

     Cụ thể như sau:

 1. Tác dụng với oxit kim loại → muối (trong đó kim loại giữ nguyên hóa trị) + H2O.

Fe3O4 + 8HCl → 4H2O + FeCl2 + 2FeCl3        

Chú ý:

Xem tiếp...