Chuyên đề 20. Lý thuyết luyện thi

Tóm tắt lý thuyết hóa hữu cơ

     Khả năng phản ứng của các chất hữu cơ phụ thuộc vào cấu tạo của chất. Các phản ứng thường gặp nhất của các chất hữu cơ và hiện tượng đi kèm được mô tả rất chi tiết nhưng cũng hết sức ngắn gọn trong bài viết này. Nắm vững nội dung bảng sau, các em đã có thể xác định dễ dàng phản ứng nào xảy ra với chất hữu cơ trong các bài tập. Bấm vào đây để tải về:

Xem tiếp...

Tính chất của hidrocacbon

     Hiđrocacbon là loại hợp chất cơ bản của hóa học hữu cơ. Nắm vững tính chất hóa học của hidrocacbon là cơ sở để em suy luận được một phần tính chất hóa học của các hợp chất hữu cơ có nhóm chức khác. Hoàn thành nội dung của bảng sau để hiểu rõ tính chất hóa học của hidrocacbon em nhé! Bấm vào đây để tải về.

Xem tiếp...

Tính chất của dẫn xuất halogen, ancol, phenol, anđehit

     Câu hỏi về các hợp chất hữu cơ có nhóm chức như dẫn xuất halogen, ancol, phenol, anđehit xuất hiện với tần suất tương đối lớn trong các đề thi. Bạn hãy tự ôn luyện với nội dung của bảng sau để nắm vững tính chất của chúng nhé. Bấm vào đây và tải về.

Xem tiếp...

Danh pháp của các chất hữu cơ

     Tên gọi và cấu tạo của các hợp chất hữu cơ luôn là vấn đề phức tạp đối với không ít bạn. Hãy cùng chúng tôi hệ thống lại tên gọi và cấu tạo của các hidrocacbon, ancol, phenol và anđehit thường gặp nhất dựa vào nội dung của bảng sau. Bấm vào đây để tải về.

Xem tiếp...

Quặng, mạng tinh thể và ứng dụng

     Các câu hỏi về thành phần hóa học của các loại quặng và ứng dụng của các chất thường khiến các em lúng túng trong việc lựa chọn đáp án. Hiểu rõ điều đó, chúng tôi có bài viết "quặng, mạng tinh thể và ứng dụng" để giúp các em có cái nhìn tổng quát về vấn đề này. Bấm vào đây để tải về.

Xem tiếp...

Nitơ, Photpho và hợp chất của chúng

     Lý thuyết về nitơ, photpho và các hợp chất của chúng được hỏi khá nhiều trong các đề thi. Hochoaonline.net đã tổng hợp các phản ứng quan trọng và thường gặp nhất của các nguyên tố nhóm VA và các hợp chất tương ứng trong bài viết này. Các em hãy hoàn thành các phản ứng để tự ôn luyện nhé. Bấm vào đây để tải về:

Xem tiếp...

Oxi, Lưu huỳnh và hợp chất

     Các phản ứng quan trọng và thường gặp nhất đối với oxi, lưu huỳnh và hợp chất của chúng sẽ được liệt kê chi tiết trong bài viết này. Hoàn thành các phương trình phản ứng, các em đã nhớ được những tính chất hóa học quan trọng nhất của các nguyên tố điển hình trong nhóm VIA và hợp chất của chúng. Bấm vào đây để tải về.

Xem tiếp...

Nhận biết chất vô cơ

     Mỗi loại hợp chất vô cơ thường có thuốc thử đặc hiệu để nhận biết. Bài viết này tổng hợp lại các thuốc thử vô cơ hay dùng và hiện tượng đi kèm. Bấm vào đây để tải về:

Xem tiếp...

Kim loại nhóm B

     Kim loại nhóm B với điển hình là các nguyên tố Fe, Cr, Cu, Ag hay gặp trong các đề thi. Các phản ứng liên quan đến các kim loại này và hợp chất của chúng được tổng kết lại trong bài viết này. Các em hãy tải bài về (bằng cách bấm vào đây) để viết phương trình phản ứng nhé:

Xem tiếp...

Kim loại nhóm A

     Các phản ứng đặc trưng nhất của kim loại nhóm A được tổng hợp lại trong bài viết này. Các em hãy hoàn thành các phương trình phản ứng để nắm vững tính chất hóa học của chúng nhé! Bấm vào đây để tải về:

Xem tiếp...