Nếu em là axit

Nếu em là axit

Anh xin làm bazơ

Để tình yêu bất ngờ

Mãi trung hòa không kịp

Xem tiếp...

Cô gái hữu cơ

Em là cô gái hữu cơ

Tên em IUPAC, GIƠNEVƠ riêng phần

Tính em rắc rối đồng phân

Đối quang, phối cảnh, khi cần Cis-Trans

Xem tiếp...

Vài lời về dãy điện hóa

Dãy điện hóa khử sau ô trước

Phản ứng theo quy ước anpha

Xem tiếp...

Bài ca khối lượng (3)

137 Bari

40 là chú Canxi họ hàng

197 là Vàng

Hai trăm lẻ 1 là chàng Thuỷ ngân

Xem tiếp...

Bài ca khối lượng (2)

Hai ba Natri (Na = 23)

Nhớ ghi cho rõ

Kali chẳng khó

Ba chín dễ dàng (K = 39)

Xem tiếp...

Bài ca kí hiệu hóa học

Ca là chú Canxi

Ba là bác Bari họ hàng

Au tên gọi là Vàng

Ag là Bạc cùng làng với nhau

Xem tiếp...

Thơ tình hoá học

Anh ngỏ ý xin em đừng phản ứng

Hãy vui lòng cho tác dụng vào tim

Anh yêu em như axit yêu kiềm

Nếu hóa trị hai ta cùng tương đối

Xem tiếp...

Cậu và tớ

Tớ hỏi cậu biết gì về tình yêu

Cậu am hiểu là KCN đấy

Nghe cậu nói tớ thấy mình run rẩy

LOVE ấy à, nó độc đến thế sao

Xem tiếp...

Cách tính số oxi hóa

Số oxi hóa là gì?

Điện tích giả định nhớ ghi mỗi ngày

Để tính được giá trị này

Vận dụng quy tắc tính ngay được mà

Xem tiếp...

Nhóm VIA

Nhóm VIA đã học rồi

Về nhà ôn kĩ em ơi khỏi phiền

Oxi nhắc tới nhớ liền

Sulfur ấy chính là tên Lưu huỳnh

Xem tiếp...