Bài ca hóa trị (2)

Hiđro cùng với Liti

Natri cùng với Kali chẳng rời

Ngoài ra còn Bạc sáng ngời

Chỉ mang hóa trị 1 thôi chớ nhầm

Riêng Đồng cùng với Thủy ngân

Thường 2 ít 1 chớ phân vân gì

Đổi thay 2, 4 là Chì

Điển hình hóa trị của Chì là 2

Bao giờ cũng hóa trị 2

Là Oxi, Kẽm chẳng sai chút gì

Ngoài ra còn có Canxi

Magie cùng với Bari một nhà

Bo, Nhôm thì hóa trị 3

Cacbon, Silic, Thiếc là 4 thôi

Thế nhưng phải nói thêm lời

Hóa trị 2 vẫn là nơi đi về

Sắt 2 toan tính bộn bề

Không bền nên dễ biến liền Sắt 3

Photpho 3 ít gặp mà

Photpho 5 chính người ta gặp nhiều

Nitơ hóa trị bao nhiêu?

1,2,3,4 phần nhiều là 5

Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm

Khi 2 lúc 4, 6 tăng tột cùng

Clo, Iot lung tung

Lúc 3, 5, 7 thường thì 1 thôi

Mangan rắc rối nhất đời

Đổi từ 1 đến 7 thời mới yên

Hóa trị 2 thấy dùng nhiều

Hóa trị 7 cũng được yêu hay cần

Bài ca hóa trị thuộc lòng

Viết thông công thức đề phòng lãng quên

Học hành cố gắng cần chuyên