Bài ca khối lượng

Hiđro là 1

12 cột Cacbon

Nitơ 14 tròn

Oxi trăng 16

Natri hay láu táu

Nhảy tót lên 23

Khiến Magie gần nhà

Ngậm ngùi nhận 24

27 Nhôm la lớn

Thua 31 - Photpho

Lưu huỳnh hét thật to

Ta 32 hơn chú

Clo thật lý thú

Khác người mới thật tài

Ta đây 35 rưỡi (35,5)

Kali thích 39

Canxi tiếp 40

55 Mangan cười

Sắt đây rồi 56

64 Đồng nổi cáu

Bởi kém Kẽm 65

80 Brom nằm

Xa Bạc 108

Bari buồn chán ngán

137 ích chi

Kém người ta còn gì

Thủy ngân 201

Còn tôi đi sau rốt.