Thứ tự các mức năng lượng từ thấp đến cao

Để viết cấu hình electron của các nguyên tố chúng ta cần thuộc thứ tự các mức năng lượng từ thấp đến cao:

Cụ thể là:

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s...

Để thuộc được thứ tự trên thật không đơn giản. Có một cách nhớ đơn giản là:

Sáng sớm phải son phấn sau đó phi sang đá PS.

Bạn đã thuộc rồi chứ!

(Nguyễn Văn Đàm)