Chuyên đề 20. Lý thuyết luyện thi

Oxi, Lưu huỳnh và hợp chất

     Các phản ứng quan trọng và thường gặp nhất đối với oxi, lưu huỳnh và hợp chất của chúng sẽ được liệt kê chi tiết trong bài viết này. Hoàn thành các phương trình phản ứng, các em đã nhớ được những tính chất hóa học quan trọng nhất của các nguyên tố điển hình trong nhóm VIA và hợp chất của chúng. Bấm vào đây để tải về.