Chuyên đề 20. Lý thuyết luyện thi

Tính chất của dẫn xuất halogen, ancol, phenol, anđehit

     Câu hỏi về các hợp chất hữu cơ có nhóm chức như dẫn xuất halogen, ancol, phenol, anđehit xuất hiện với tần suất tương đối lớn trong các đề thi. Bạn hãy tự ôn luyện với nội dung của bảng sau để nắm vững tính chất của chúng nhé. Bấm vào đây và tải về.