Chuyên đề 20. Lý thuyết luyện thi

Nhận biết chất vô cơ

     Mỗi loại hợp chất vô cơ thường có thuốc thử đặc hiệu để nhận biết. Bài viết này tổng hợp lại các thuốc thử vô cơ hay dùng và hiện tượng đi kèm. Bấm vào đây để tải về: