Chuyên đề 20. Lý thuyết luyện thi

Nitơ, Photpho và hợp chất của chúng

     Lý thuyết về nitơ, photpho và các hợp chất của chúng được hỏi khá nhiều trong các đề thi. Hochoaonline.net đã tổng hợp các phản ứng quan trọng và thường gặp nhất của các nguyên tố nhóm VA và các hợp chất tương ứng trong bài viết này. Các em hãy hoàn thành các phản ứng để tự ôn luyện nhé. Bấm vào đây để tải về: