Chuyên đề 20. Lý thuyết luyện thi

Kim loại nhóm A

     Các phản ứng đặc trưng nhất của kim loại nhóm A được tổng hợp lại trong bài viết này. Các em hãy hoàn thành các phương trình phản ứng để nắm vững tính chất hóa học của chúng nhé! Bấm vào đây để tải về: