Chuyên đề 20. Lý thuyết luyện thi

Kim loại nhóm B

     Kim loại nhóm B với điển hình là các nguyên tố Fe, Cr, Cu, Ag hay gặp trong các đề thi. Các phản ứng liên quan đến các kim loại này và hợp chất của chúng được tổng kết lại trong bài viết này. Các em hãy tải bài về (bằng cách bấm vào đây) để viết phương trình phản ứng nhé: