Chuyên đề 20. Lý thuyết luyện thi

Danh pháp của các chất hữu cơ

     Tên gọi và cấu tạo của các hợp chất hữu cơ luôn là vấn đề phức tạp đối với không ít bạn. Hãy cùng chúng tôi hệ thống lại tên gọi và cấu tạo của các hidrocacbon, ancol, phenol và anđehit thường gặp nhất dựa vào nội dung của bảng sau. Bấm vào đây để tải về.