Bài 1. Thành phần nguyên tử

BÀI 1. THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ

Bài 1 (Trang 9). Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là:

            A. electron và proton                           B. proton và nơtron

            C. nơtron và electron                           D. electron, proton và nơtron

            Hướng dẫn giải

Bài 1 - Trang 9 - SGK Hóa học 10 - Ban Cơ bản

Bài 2 (Trang 9). Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là:

            A. proton và electron                           B. nơtron và electron

            C. nơtron và proton                             D. nơtron, proton và electron

            Hướng dẫn giải

Xem tiếp...