Bài giảng: Sắt

Sắt là kim loại phổ biến thứ hai. Sắt rất quen thuộc với chúng ta nhưng bạn đã hiểu biết gì về sắt? Hãy theo dõi bài giảng sau để nắm vững kiến thức về sắt nhé. Sau bài học chúng ta có thể thư giãn và ôn lại về sắt với bài vè ở đây.

Nào chúng ta vào bài học nhé: