Vè về sắt

Học hóa tuy khó nhưng mà thật vui! Ai chưa yêu hóa, vào học ngay thôi................Laughing