Thiết kế E-book (sách giáo khoa điện tử) cho các chương lý thuyết chủ đạo của hóa học 10

     Luận văn đề cập chi tiết đến việc thiết kế sách giáo khoa điện tử cho các chương lý thuyết chủ đạo thuộc chương trình hóa học lớp 10. Tải về bằng cách bấm vào đây:

Xem tiếp...

Thí nghiệm hóa vô cơ lớp 12 ban tự nhiên và phương pháp sử dụng theo hướng tích cực

     Luận văn hệ thống đầy đủ các thí nghiệm thuộc phần hóa học vô cơ lớp 12 và phương hướng sử dụng các thí nghiệm này theo hướng tích cực. Mời các bạn tham khảo. Muốn tải về hãy bấm vào đây:

Xem tiếp...

Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương trình hóa học lớp 10

    Hiện nay, các bài thi và kiểm tra hóa học hầu hết đều có sử dụng hình thức trắc nghiệm khách quan. Với hình thức này, trong khoảng thời gian ngắn người học phải hoàn thành khối lượng câu hỏi và bài tập tương đối lớn. Vì vậy vấn đề xây dựng và sử dụng hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm khách quan là rất quan trọng. Hochoaonline.net giới thiệu luận văn đề cập đến vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo:

Xem tiếp...

Phát triển năng lực nhận thức và tư duy cho học sinh qua giảng dạy phần hóa vô cơ lớp 9

     Phát triển năng lực nhận thức cho học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của những người làm giáo dục. Hóa học cùng với những môn học khác phải đảm nhận vai trò quan trọng này. Để phát triển năng lực nhận thức cho học sinh, người giáo viên hóa học phải đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề thông qua nội dung và hoạt động dạy học. Hochoaonline.net giới thiệu nội dung luận văn "Phát triển năng lực nhận thức và tư duy cho học sinh qua giảng dạy phần hóa vô cơ lớp 9 THCS". Có thể bấm vào đây để tải về.

Xem tiếp...

Biên soạn các bài toán hóa học hữu cơ có phương pháp giải nhanh để làm câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn

     Việc sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra đánh giá là một trong những biện pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy hóa học được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên việc xây dựng hệ thống các bài toán hóa học hữu cơ có thể giải nhanh để làm câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn thì còn ít tài liệu bàn tới. Luận văn này sẽ làm rõ cách thức biên soạn và xây dựng các bài toán như vậy. Bạn có thể tải về bằng cách bấm vào đây:

Xem tiếp...

Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường THPT

     Việc bồi dưỡng học sinh giỏi về Hóa học ở trường phổ thông nằm trong nhiệm vụ phát hiện, đào tạo nhân tài mà trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay nó có một vị trí quan trọng không thể thiếu được. Luận văn này đề cập đến cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học và các biện pháp phát hiện học sinh có năng lực trở thành học sinh giỏi hóa học trong các nhà trường phổ thông. Mời bạn đọc tải luận văn bằng cách bấm vào đây:

Xem tiếp...

Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập hóa học vô cơ phần phi kim nhằm bồi dưỡng học sinh khá giỏi

     Nghiên cứu, lựa chọn, xây dựng hệ thống bài tập hoá học vô cơ phần phi kim dùng cho việc bồi dưỡng học sinh khá, giỏi ở trường trung học phổ thông. Bấm vào đây để tải về.

Xem tiếp...

Câu hỏi và bài tập phần "Dung dịch - Sự điện li" và "Phản ứng oxi hóa - khử" dùng cho học sinh khá, giỏi, lớp chuyên chọn

     Các vấn đề về bài tập Hóa học đă có nhiều tác giả trong và ngoài nước quan tâm, song các dạng câu hỏi và bài tập về phần “Dung dịch – sự điện ly" và "Phản ứng ôxi hóa – khử” vẫn còn nhiều vấn đề cần được nghiên cứu. Luận văn này đề cập đến việc xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập chương "Sự điện li" và "Phản ứng oxi hóa - khử" dùng cho học sinh khá, giỏi, lớp chọn, lớp chuyên hóa học ở bậc THPT giúp các em học tốt hơn và chuẩn bị tốt hơn cho các kì thi học sinh giỏi Hóa học cả về lý thuyết – bài tập – phương pháp giải, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn. Bấm vào đây để tải về:

Xem tiếp...

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học nhằm hình thành và phát triển khái niệm phản ứng oxi hóa - khử

     Chương trình hoá học phổ thông về cơ bản là nghiên cứu thành phần, cấu tạo và sự biến đổi của chất. Khái niệm về phản ứng hoá học là nội dung rất quan trọng được nghiên cứu xuyên suốt toàn bộ chương trình, trong đó phản ứng ôxi hoá - khử là một dạng biến đổi chất thường gặp, đa dạng và phong phú, chiếm dung lượng lớn trong chương trình. Hiểu rõ khái niệm phản ứng oxi hóa - khử là cơ sở để học sinh học giỏi môn hoá học. Luận văn này nghiên cứu lựa chọn, xây dựng hệ thống bài tập hoá học và phương pháp sử dụng chúng trong việc hình thành khái niệm phản ứng oxi hoá khử trong chương trình hoá học vô cơ THPT, ban nâng cao. Bấm vào đây để tải về.


Xem tiếp...

Xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập tự luận và trắc nghiệm khách quan dùng để phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học phần hoá học hữu cơ lớp 12 nâng cao trường THPT

     Luận văn này đã tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập tự luận và trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn theo chương trình hoá học lớp 12 nâng cao cũng như nghiên cứu hướng sử dụng hệ thống bài tập trên để phát huy tính tích cực của học sinh trong quá trình dạy học. Bấm vào đây để tải về:


Xem tiếp...