Bài tìm hiểu về ma túy và các chất gây nghiện

Trong chương trình Hóa học 12 - chương III, các em học sinh đã được học về các hợp chất hữu cơ chứa Nitrogen như amine, aminoacid, peptide và protein. Để giúp các em thấy rằng các hợp chất hữu cơ rất gần gũi với đời sống, đồng thời giúp các em có hiểu biết nhất định về ma túy và các chất gây nghiện, tôi đã giao cho các em tìm hiểu về chủ đề: "Ma túy và phòng chống ma túy" với các yêu cầu cụ thể như sau:

1. Tìm hiểu khái niệm và phân loại các chất ma túy

 

2. Tác hại của các chất ma túy

3. Nguyên nhân và thực trạng việc sử dụng ma túy hiện nay

4. Tác hại của việc sử dụng ma túy

5. Sáng tác bài viết, poster, vở kịch để tuyên truyền về tệ nạn ma túy

Công việc được giao cho từng tổ tự phân công công việc và đánh giá lẫn nhau sau đó thuyết trình trong một tiết học khoảng 30-35 phút. 

Và đây là kết quả các em đã thu được sau bài tìm hiểu này:

Bảng phân công công việc và tự đánh giá trong tổ:

 

Hình ảnh một số poster:

 

 

Các poster được trưng bày ở các khu vực có nhiều học sinh đi lại nhằm mục đích tuyên truyền:

 

Ngoài ra còn nhiều tiểu phẩm, các bài phát thanh, ... mà các em sáng tác và phát trên hệ thống truyền thanh của trường có tác dụng rất lớn trong việc tuyên truyền hiểu biết về ma túy và phòng chống ma túy.