Electron người ta

Vô cùng thú vị và dễ nhớ! Tính chất hóa học của kim loại đây ạ!