Thơ về Cacbon và hợp chất

Cacbon ở nhóm IVA

Chọn ô số 6 làm nhà em ơi

Là kim cương, cứng tuyệt vời

Sống trong nhung lụa, thành thơi tháng ngày

 Là than chì, cực lắm thay

Yếu mềm, đen nhẻm thân này đó em

Vô định hình, fuleren

Dạng thù hình khác cũng quen lắm mà

Tính chất hóa học ấy à

Khử, oxi hóa xê (C) ta gật đầu

Với hợp chất, khó gì đâu

Xê ô (CO) khử mạnh từ lâu tỏ tường

Không tạo muối; chẳng vị, hương

Khí rất độc – đừng coi thường nhé ai

Tiếp đến là xê ô hai (CO2)

Oxit axit có tài thăng hoa

Gặp nước axit sinh ra

Không bền, 2 nấc khó mà phân li

Muối axit phải nhớ ghi

Dễ tan, lưỡng tính, hủy vì nhiệt thôi

Muối trung hòa dễ thuộc rồi

Không tan gặp nóng ắt thời nhiệt phân

Muối tan thì chớ phân vân

Xôđa bền nhiệt thêm phần kali

Kém bền muối amoni

Đun lên là sẽ tức thì hóa hơi

Cacbon – Hợp chất em ơi

Học sâu, luyện kĩ thảnh thơi ngay mà!

(Nguyễn Thị Tùng Diệp - Kỉ niệm thi dạy tích hợp hóa học với môi trường - tháng 11 năm 2015)