Thơ về protein

Hỏi rằng em có biết không

Chúng ta sinh trưởng nhờ công chất nào

Cấu tạo, tính chất ra sao

Chuyển hóa thế nào trong mỗi chúng ta?

 Thưa rằng hóa học bao la

Quan trọng bậc nhất ắt là protein

Bởi do axit amin

Polipeptit kết liên tạo thành

Loại đơn giản đã rõ rành

Phi protein nữa ắt thành phức ngay

Hình cầu với lại hình dây

Cầu tan trong nước dây thì lại không

Đông tụ chẳng mấy tốn công

Nhiệt độ, hóa chất là xong ngay mà

Tính chất hóa học ấy à

Sinh từ peptit nên là giống nhau

Thủy phân rắc rối nhức đầu

Enzim, axit hay là kiềm thôi

Màu tím đẹp lắm ai ơi

Đồng (II) hidroxit nhớ rồi Biure

Nitric cũng chẳng chê

Màu vàng tươi sáng say mê tuyệt vời

Thức ăn đạm cho con người

Thit, cá, trứng, sữa, gạo rồi thêm rau

Ăn đủ chất nhớ nhắc nhau

Dùng cho tiết kiệm đời sau còn cần

Vi cá mập, cao hổ vằn

Sứng tê giác ấy cũng gần móng tay

Săn bắt, tiêu thụ dừng ngay

Đã không tác dụng có ngày lâm nguy

Đừng để con cháu mỗi khi

Muốn xem loài ấy phải đi bảo tàng

Nhớ câu sức khỏe là vàng

Đừng vì lợi nhuận mà làm hại nhau

Thực phẩm giả lắm thuốc sâu

Bảo nhau dẹp bỏ bền lâu môi trường

Ai quen phóng uế giữa đường

Là gây ô nhiễm coi thường văn minh

Bỏ ngay thói mất vệ sinh

Để cùng xây đắp hành tinh đẹp giàu!

(Nguyễn Văn Đàm - Thi dạy tích hợp hóa học với môi trường - tháng 10 năm 2015)