Thơ về phân bón hóa học

Đừng nghe tên gọi mà kinh

"Phân bón hóa học" cho mình bội thu

Chọn phân bón đúng từng khu

Đúng lúc, đúng cách để bù cho cây

 Quả to, củ chắc, hạt dầy

Sau mỗi mùa vụ chất đầy góc sân

Này là phân đạm, phân lân

Kali, vi lượng cũng cần lắm thay

Phức hợp, hỗn hợp rất hay

Nhiều dinh dưỡng trong chất này em ơi

Dùng thuốc kích thích sinh lời

Coi thường tính mạng, con người hại nhau

Để sự sống mãi bền lâu

Dùng phân hợp lí là câu ghi lòng.

(Nguyễn Thị Tùng Diệp - Kỉ niệm thi dạy tích hợp hóa học với môi trường - tháng 10 năm 2015)