Cấu tạo nguyên tử

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

Nguyên tử em ơi có mấy phần?

Hai phần nhớ nhé: vỏ - hạt nhân

p - n là hạt trong nhân nhé

Còn e tạo vỏ chớ phân vân!

 Tuy lớn hơn nhân gấp vạn lần

Vỏ kia rất nhẹ chẳng thèm cân

Còn nhân kích thước vô cùng bé

Số khối A kia chẳng thiếu phần.

Phần vỏ các e hỗn loạn thay

Chạy nhanh loang thành những đám mây

Làm cho nguyên tử thêm phần rỗng

Trung hòa điện tích hạt nhân ngay.

Hạt nhân có Z p này

Thêm n nơ (nơtron) nữa thì đầy số A

Điện tích từ đó suy ra

Chỉ p có điện nên là Z dương

(Sáng tác: Nguyễn Văn Đàm)