Axit gì

1. Axit gì nhận biết

Bằng quỳ tím đổi màu

Thêm vào bạc nitrat

Tạo kết tủa trắng phau?

 

2. Axit gì cùng sắt

Tạo muối sắt hai, ba

Tuỳ điều kiện dung dịch

Còn làm sắt trơ ra?

 

3. Axit gì làm tan

Cả kim loại bạc, đồng

Phi kim photpho, than

Dù dung dịch đậm, nhạt?

 

4. Axit gì không bền

Có tên không thấy mặt

Điều chế muối cho kiềm

Cùng oxit tương tác?

 

5. Axit gì có tên

Thông thường thì không gọi

Tính chất bạn đừng quên

Là axit rất yếu?

 

6. Axit gì mà ... béo

Không no nữa mới hay

Thuỷ phân dầu, vừng, lạc...

Thu được axit này?

 

7. Axit gì em nhỏ

Ba anh lớn cùng chị

Thân mang clo nguyên tử

Hơn kém một oxi?

 

8. Axit gì tan nhiều

Tính axit, tính khử

Cả hai cùng mạnh đều

So những chất cùng họ?

 

9. Axit gì thuốc nổ

Lại còn điều lạ hơn

Có thể điều chế nó

Từ hợp chất tính thơm?

 

10. Axit gì hai lần

Tan trong nước một ít

Điện li chỉ một phần

Lại là chất khí độc?

 

11. Axit gì đa chức

Có trong nước quả chanh

Vắt ra thêm đường ngọt

Uống giải khát ngon lành?

 

12. Axit gì tinh thể

Đun nóng lại chuyển mình

Loại dần phân tử nước

Đổi sang dạng thuỷ tinh?

 

13. Axit gì gốc no

Phân tử hai nhóm chức

Ứng dụng điều chế tơ

Trùng ngưng cùng chất khác?

 

14. Axit gì đứng đầu

Trong dãy chất đồng đẳng

Có trong kiến vàng nâu

Đốt đau ran buốt nóng?

 

15. Axit gì đầu bảng

Phân huỷ dần lúc khan

Nên cần được bảo quản

Bỏ vào nước cho tan?

 

16. Axit gì bạn ơi

Lên men từ rượu nhạt

Thiếu nó xin đừng mời

Những món ngon: nem, chả?