Phát hiện dấu vân tay

- Tiến hành:

     + Đưa một tờ giấy trắng và sạch cho khán giả và yêu cầu họ bí mật in đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ ở 2 bàn tay của một người nào đó lên tờ giấy.

     + Bạn thu lại tờ giấy và mang đậy úp lên miệng lọ đựng cồn iôt.

     + Sau một thời gian lấy tờ giấy ra.

- Hiện tượng: Các dấu tay xuất hiện trên giấy. Chỉ cần thu lại chứng minh thư của khán giả để đối chiếu dấu vân tay, tìm ngay được "thủ phạm”.

- Giải thích: Khi ta in tay lên giấy, tay ta sẽ để lại trên giấy vết mỡ của da. Iôt sẽ hòa tan vết mỡ của da này làm xuất hiện dấu tay.