Biến đồng thành "bạc"

- Tiến hành:      

     + Chuẩn bị một vật nào đó bằng đồng, ví dụ cái chìa khóa.

     + Nhúng chìa khóa vào dung dịch HNO3 loãng, sau đó rửa sạch bằng nước (không để lâu vì HNO3 hòa tan đồng).

     + Thả chìa khóa vào dung dịch HgCl2. Sau đó vài phút lấy chiếc chìa khóa ra.

- Hiện tượng:

     + Chìa khóa khi nhấc ra khỏi dung dịch HgCl2 có màu rất bẩn.

     + Lấy tờ giấy lọc hoặc mảnh vải lau thật sạch, chìa khóa sẽ sáng bóng trắng như bạc vậy.

- Giải thích: Trong thí nghiệm này xảy ra phản ứng hóa học:

Cu + HgCl2 → CuCl2 + Hg

Thủy ngân sinh ra có đặc tính kết hợp với đồng bám chặt lên mặt đồng làm cho chìa khóa sáng như bạc, chứ không phải là những giọt thủy ngân rời rạc.