Những chiếc cốc thần

- Tiến hành:

     + Bạn bày một loạt những chiếc cốc không lên bàn và tuyên bố "Đây là những chiếc cốc thần” (ở đáy mỗi cốc bạn bôi một ít hỗn hợp sền sệt của KMnO4 và H2SO4 đậm đặc).

     + Bạn lần lượt ném những mẫu bông tẩm cồn vào các cốc trên.

- Hiện tượng: các mẫu bông sẽ tự bốc cháy.

- Giải thích: Ở đáy mỗi cốc bạn bôi một ít hỗn hợp sền sệt của KMnO4 và H2SO4 đậm đặc sẽ sinh ra axit pemanganic (HMnO4). Với lượng nhỏ hỗn hợp này ở đáy cốc ngừơi xem sẽ không nhìn thấy.

H2SO4 + 2KMnO4 → K2MnO4 + 2HMnO4

Dưới tác dụng của H2SO4 đậm đặc, HMnO­4 mất nước tạo Mn2O7. Chất này có tính oxi háo cực kì mạnh. Rựơu, ete và nhiều chất hữu cơ khác bốc cháy khi tiếp xúc với anhiđric pemanganic (Mn2O7). Đó là nguyên nhân vì sao khi ném những mẫu bông được tẩm cồn vào cốc, các mẫu bông sẽ tự bốc cháy.