Hóa than mà không cần đốt cháy

- Tiến hành:

     + Đổ 6g đường bột vào một cốc cao và hẹp, đặt lên đĩa.

     + Rót và cốc 5ml H2SO4 đậm đặc rồi trộn nhanh các chất này.

- Hiện tượng: Khối chất trong cốc bắt đầu hóa đen, phồng ra dâng cao lên, cuối cùng “bò” ra khỏi miệng cốc, đông đặc lại ở dạng kì quái, uốn cong thành “hình dấu phẩy”.

- Giải thích: 

     + H2SO4 rất háo nước. Đường bột còn gọi là hiđrat cacbon vì công thức của chúng có thể viết dưới dạng cacbon ngậm nước. Chẳng hạn, đường săccarozơ (C12H22O11) có thể viết là C12(H2O)11. Axit đặc phân hủy đường, chiếm nước, giải phóng cacbon.

C12(H2O)11 → 12C + 11H2O + Q

     + Phản ứng trên tỏa nhiều nhiệt, do nhiệt độ tăng một phần, cacbon tác dụng với H2SO4 tạo thành khí SO2­ và khí CO2

C + 2H2SO CO2 + 2SO2 + 2H2O

Các khí đó làm cacbon trở nên xốp và tăng thể tích, làm cho nó bò ra ngoài cốc.