Bắn cháy tàu chiến địch

- Tiến hành:

     + Dùng loại giấy thấm nước để gấp một cái tàu chiến.

     + Bỏ vào trong tàu một mẫu kim loại natri (hoặc kali) to bằng hạt đậu xanh rồi thả vào chậu nước đã được thêm vài giọt phenolphtalein không màu.

 - Hiện tượng: Sau vài phút tàu sẽ tự bốc cháy và nước trong chậu có loang màu hồng từ chỗ con tàu cháy, giống như cảnh tàu chiến địch bị bắn cháy, máu giặc nhuốm đỏ dòng sông.

-Giải thích:

     + Nước tấm qua giấy, tác dụng với natri (hoặc kali), theo phương trình phản ứng sau:                           

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

2K + 2H2→ 2KOH + H2

     + Phản ứng trên tỏa nhiều nhiệt, làm cho khí H2 thoát ra tự bốc cháy, đồng thời NaOH (hoặc KOH) tạo thành làm cho phenolphtalein không màu chuyển sang màu hồng.