Pháo hoa từ miệng ống nghiệm

- Tiến hành:          

     + Trộn nửa thìa kali pemanganat KMnO4 và cũng chừung ấy than gỗ nghiền nhỏ.

     + Đổ cả hỗn hợp ấy vào một ống nghiệm, kẹp chặt và đốt nóng.

- Hiện tượng: Một lúc sau, từ miệng ống nghiệm sẽ bắn ra một bó những tia lửa sáng rực nhưu chùm hoa.

- Giải thích:

     + Khi đun nóng KMnO4 bị nhiệt phân giải phóng ra oxi:

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2   

     + Oxi được giải phóng sẽ “đốt cháy” các hạt than rất nhỏ đã được đun nóng. Khí oxi thoát ra từ trong hỗn hợp làm bắn tung các hạt than đang cháy lên.