Làm nước sôi bằng một sợi dây kim loại

- Tiến hành:

     + Rót “nước” (thực chất là dung dịch axit HCl không màu đã được đun nóng) vào một phần ba ống nghiệm.

     + Nhúng vào ống nghiệm một sợi dây kim loại màu trắng (Al).

- Hiện tượng: ”nước” sẽ sôi sùng sục rồi hơi nước bay mù mịt, mờ cả ống nghiệm. Nhấc sợi dây kim loại ra, nước trong ống ngừng sôi, nhúng sợi dây vào nó lại sôi sùng sục.

 

- Giải thích: Khi nhúng nhôm vào dung dịch HCl nóng, phản ứng xảy ra mãnh liệt. Bọt khí H2 thoát ra rất mạnh trông như nước đang sôi sùng sục:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Mặt khác, phản ứng cũng làm cho nhiệt độ tăng lên dần và nước bay hơi mù mịt càng lãm cho hiện tượng xảy ra giống hệt như nước đang sôi.