Đốt cháy nước đá

- Tiến hành:

     + Chuẩn bị sẵn một cốc thủy tinh chứa vài mẩu canxi cacbua (CaC2).

     + Cho vào cốc một nắm nước đá.

     + Bật quẹt diêm đốt trên mặt cốc thủy tinh.

- Hiện tương: nước đã bốc cháy.

- Giải thích:

     + CaC2 phản ứng với nước tạo ra từ nước đá giải phóng khí C2H2:

CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2

     + Khí C2H2 thoát lên mặt nước đá, khi đốt nó sẽ cháy trông giống hệt nước đá cháy:

2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O