Phút chia ly

      Video giành tặng những học sinh khối 12 sắp rời xa mái trường THPT và chuẩn bị bước vào một kì thi quan trọng rất quan trọng. Chúc các em thi tốt và thành công trên con đường mình đã chọn!