Làm thí nghiệm

Thực hành hóa học thật là hay

Gạn, lọc, nung, pha suốt cả ngày

Thứ nhất là phải luôn nghiêm túc

Không thì tai nạn sẽ rất gay

Hóa chất đầy phòng không được nghịch

Thí nghiệm đã làm phải chắc tay

Quan sát, tường trình cho thật kĩ

Cuối giờ mọi thứ dọn thẳng ngay

 

Thí nghiệm hóa học rất là hay

Ai làm một lần sẽ thích ngay