Tuyển tập các đề thi HSG môn Hóa học lớp 9 năm học 2022-2023 (sưu tầm)

Hochoaonline.net xin giới thiệu với quý thầy cô và các em học sinh tuyển tập các đề thi HSG môn Hóa học lớp 9 chọn học sinh giỏi cấp trường, cấp quận huyện sưu tầm được trong năm học 2022-2023

1. ĐỀ KIỂM TRA CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VÒNG I PHÒNG GDĐT QUỲ HỢP

2. ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 PHÒNG GDĐT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

3. ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 PHÒNG GDĐT HUYỆN NGHĨA ĐÀN - NGHỆ AN

4. ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ HUẾ

 5. ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 PHÒNG GDĐT QUẬN HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI

6. ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 PHÒNG GDĐT QUẬN GIA LÂM - HÀ NỘI

7. ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 PHÒNG GDĐT QUẬN GIA LÂM - HÀ NỘI

8. ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 PHÒNG GDĐT QUẬN ĐÔNG ANH - HÀ NỘI

9. ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 PHÒNG GDĐT HUYỆN CỦ CHI - TPHCM

10. ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 PHÒNG GDĐT QUẬN CẦU GIẤY - HÀ NỘI

11. ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TRƯỜNG CHUYÊN HÀ NỘI - AMSTECDAM

12. ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TRƯỜNG CHUYÊN HÀ NỘI - AMSTECDAM VÒNG 2

13. ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TRƯỜNG CHUYÊN HÀ NỘI - AMSTECDAM VÒNG 2 BÀI SỐ 2