Đề thi chọn HSG cấp thành phố môn Hóa học lớp 9 năm học 2019-2020 (Sở GDĐT Hà Nội)

Hochoaonline.net xin giới thiệu với quý thầy cô và các em học sinh đề thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố môn Hóa học lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội năm học 2019 - 2020:

 

Xem tiếp...

Đề thi chọn HSG cấp thành phố môn Hóa học lớp 9 năm học 2018-2019 (Sở GDĐT Hà Nội)

Hochoaonline.net xin giới thiệu với quý thầy cô và các em học sinh đề thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố môn Hóa học lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội năm học 2018 - 2019:

 

Xem tiếp...

Đề thi chọn HSG cấp thành phố môn Hóa học lớp 9 năm học 2016-2017 (Sở GDĐT Hà Nội)

Hochoaonline.net xin giới thiệu với quý thầy cô và các em học sinh đề thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố môn Hóa học lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội năm học 2016 - 2017:

Xem tiếp...

Đề thi chọn HSG cấp thành phố môn Hóa học lớp 9 năm học 2017-2018 (Sở GDĐT Hà Nội)

Hochoaonline.net xin giới thiệu với quý thầy cô và các em học sinh đề thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố môn Hóa học lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội năm học 2017 - 2018:

 

Xem tiếp...

Đề thi chọn HSG cấp thành phố môn Hóa học lớp 9 năm học 2015-2016 (Sở GDĐT Hà Nội)

Hochoaonline.net xin giới thiệu với quý thầy cô và các em học sinh đề thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố môn Hóa học lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội năm học 2015 - 2016:

 

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ