Đề thi chọn HSG cấp thành phố môn Hóa học lớp 9 năm học 2014-2015 (Sở GDĐT Hà Nội)

Hochoaonline.net xin giới thiệu với quý thầy cô và các em học sinh đề thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố môn Hóa học lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội năm học 2014 - 2015:

 

Xem tiếp...

Đề thi chọn HSG cấp thành phố môn Hóa học lớp 9 năm học 2013-2014 (Sở GDĐT Hà Nội)

Hochoaonline.net xin giới thiệu với quý thầy cô và các em học sinh đề thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố môn Hóa học lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội năm học 2013 - 2014:

 

Xem tiếp...

Đề thi chọn HSG cấp thành phố môn Hóa học lớp 9 năm học 2011-2012 (Sở GDĐT Hà Nội)

Hochoaonline.net xin giới thiệu với quý thầy cô và các em học sinh đề thi chọn Học sinh giỏi cấp thành phố môn Hóa học lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội:

Xem tiếp...

Đề thi chọn HSG cấp thành phố môn Hóa học lớp 9 năm học 2012-2013 (Sở GDĐT Hà Nội)

Hochoaonline.net xin giới thiệu với quý thầy cô và các em học sinh đề thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố môn Hóa học lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội:

Xem tiếp...

Đề thi chọn HSG cấp thành phố môn Hóa học lớp 9 năm học 2010-2011 (Sở GDĐT Hà Nội)

Hochoaonline.net xin giới thiệu với quý thầy cô và các em học sinh đề thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố môn Hóa học lớp 9 của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội:

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ