Đáp án và hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Hoá năm 2015 - đề số 15

    Ở tuần vừa qua, hochoaonline.net đã gửi tới các bạn đề thi thử số 15. Dưới đây là đáp án của đề thi số 15:

 

 

    1C    

 

     2C         3B         4A         5C         6A         7B         8C         9D         10B    

 

   11D

 

   12D    13C    14B    15B    16B    17C    18B    19A    20D

 

   21C

 

   22C    23D    24C    25C    26B    27C    28A    29A    30D

 

   31A

 

   32C    33B    34C    35A    36A    37B    38B    39D    40A

 

   41D

 

   42B    43C    44C    45A    46A    47A    48A    49D    50C

Các bạn hãy bấm vào link bên dưới để xem hướng dẫn giải chi tiết:

Phần 1: 


Phần 2: 


Phần 3: 

Sau khi chữa đề số 15, mời các bạn tiếp tục tham gia giải đề thi số 15 nhé! Bấm vào đây để tải đề số 16.