Đáp án và hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Hoá năm 2015 - đề số 14

    Ở tuần vừa qua, hochoaonline.net đã gửi tới các bạn đề thi thử số 14. So với các đề thi trước, đề số 14 không có nhiều các bài tập quá phức tạp. Mong rằng các bạn đã hoàn thành tốt bài thi này. Dưới đây là đáp án của đề thi số 14:

 

 

    1C    

 

     2B         3B         4A         5A         6B         7C         8A         9C         10B    

 

   11C

 

   12A    13D    14D    15D    16D    17B    18B    19C    20D

 

   21D

 

   22D    23D    24B    25C    26C    27C    28A    29A    30A

 

   31D

 

   32B    33A    34A    35D    36C    37A    38B    39A    40D

 

   41C

 

   42C    43D    44B    45A    46B    47D    48B    49D    50C

Các bạn hãy bấm vào link bên dưới để xem hướng dẫn giải chi tiết:

Phần 1: 


Phần 2: 


Phần 3: 

Sau khi chữa đề số 14, mời các bạn tiếp tục tham gia giải đề thi số 15 nhé! Bấm vào đây để tải đề số 15.