Đáp án và hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Hoá năm 2015 - đề số 12

     Dưới đây là đáp án của đề thi thử THPT Quốc gia môn Hoá năm 2015 - Đề số 12. Hochoaonline,net mời các bạn cùng so sánh với bài làm của mình:

 

 

    1B    

 

     2C         3B         4D         5B         6D         7A         8B         9A         10A    

 

   11C

 

   12C    13B    14B    15B    16B    17D    18A    19D    20D

 

   21A

 

   22D    23D    24D    25C    26C    27C    28D    29A    30D

 

   31D

 

   32D    33B    34A    35B    36A    37A    38C    39D    40C

 

   41B

 

   42D    43A    44B    45D    46B    47C    48D    49D    50C

Để xem hướng dẫn giải chi tiết từng câu hỏi trong đề, mời các bạn hãy bấm vào link bên dưới:

Phần 1: 

Phần 2:  

Phần 3: 

Sau khi chữa đề số 12, mời các bạn tiếp tục tham gia giải đề thi số 13 nhé! Bấm vào đây để tải đề 13.