Chuyên đề 8. Kim loại nhóm A

Nhôm tác dụng với dung dịch muối

     Al là kim loại có tính khử mạnh chỉ kém kim loại kiềm và kiềm thổ. Al đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối của chúng:

2Al + 3CuSO4  Al2(SO4)3 + 3Cu

     Sau phản ứng khối lượng chất rắn thường tăng lên do nhôm có đương lượng gam nhỏ.

 - Phản ứng với muối nitrat trong môi trường kiềm:

8Al + 3NaNO3 + 5NaOH + 2H2O  8NaAlO2 + 3NH3

- Phản ứng với muối nitrat trong môi trường axit (giống phản ứng với HNO3):

Al + 4H+ NO3-  Al3+ + NO + 2H2O

     Các bạn có thể tham khảo thêm phần phản ứng thủy luyện phần đại cương kim loại nhé.

     Mời các bạn tham khảo một số bài tập và câu hỏi dưới đây: