Chuyên đề 8. Kim loại nhóm A

Nước cứng

1. Khái niệm và phân loại

- Nước cứng là loại nước chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+ (do trong chu trình vận chuyển của nước có giai đoạn nước ở trong đất nên hòa tan các hợp chất chứa Ca và Mg). Nước chứa ít hoặc không chứa các ion trên là nước mềm.

- Nước cứng có 3 loại là:

     + Nước cứng tạm thời (là loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng do muối hiđrocacbonat bị nhiệt phân thành muối không tan). Tính cứng tạm thời do các muối Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2 gây ra.

     + Nước cứng vĩnh cửu. Tính cứng vĩnh cửu của nước do các loại muối MgCl2, CaCl2, MgSO4, CaSO4 gây ra.

     + Nước cứng toàn phần là nước cứng có cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu.

2. Tác hại của nước cứng

     Nước cứng gây nhiều tác hại như làm tốn xà phòng khi giặt giũ, làm mất mùi vị khi nấu ăn, làm tốn năng lượng khi đun nấu và có thể gây nên hiện tượng chậm sôi rất nguy hiểm với nồi hơi.

3. Phương pháp làm mềm nước cứng

a. Nguyên tắc

     Làm giảm nồng độ ion Ca2+ và Mg2+ trong nước.   

b. Các phương pháp làm mềm nước cứng

* Phương pháp kết tủa

- Với nước cứng tạm thời:

     + Đun sôi.

     + Thêm Ca(OH)2 vừa đủ.

     + Thêm các dung dịch kiềm khác, dung dịch muối CO32-, dung dịch PO43-.

- Với nước cứng vĩnh cửu:

     Thêm các dung dịch muối CO32-, dung dịch PO43-.

b. Phương pháp trao đổi ion

     Hiện nay các máy lọc nước có thể khử tính cứng của nước được dùng khá phổ biến.

     Và đây là một số câu hỏi, bài tập liên quan đến nước cứng mời các bạn tham khảo: