Chuyên đề 2. Phản ứng oxi hóa khử - Phương pháp bảo toàn e

Phương pháp thăng bằng e cân bằng phản ứng oxi hoá - khử

     Có nhiều cách khác nhau để cân bằng các phản ứng hoá học. Đối với phản ứng oxi hoá - khử, cân bằng theo phương pháp thăng bằng electron là phương pháp phổ biến nhất.

1. Nguyên tắc

     Trong phản ứng oxi hoá - khử luôn tồn tại đồng thời chất oxi hoá (chất nhận e) và chất khử (chất nhường e). Số e mà chất khử nhường luôn bằng số e mà chất oxi hoá nhận.

Cân bằng

2. Các bước cân bằng phản ứng oxi hoá - khử theo phương pháp thăng bằng electron

- Xác định số oxi hoá của những nguyên tố thay đổi số oxi hoá.

- Viết quá trình oxi hoá và quá trình khử, cân bằng mỗi quá trình:

     + Dấu "+e" đặt bên có số oxi hoá lớn.

     + Số e = số oxi hoá lớn - số oxi hoá bé.

     + Nhân cả quá trình với chỉ số của nguyên tố thay đổi số oxi hoá nếu chỉ số khác 1 (với các đơn chất có thể chấp nhận giữ nguyên chỉ số).

- Tìm hệ số thích hợp sao cho tổng số e cho bằng tổng số e nhận:

     + Tìm bội chung nhỏ nhất của số e nhường và nhận.

     + Lấy bội chung nhỏ nhất chia cho số e ở từng quá trình được hệ số.

- Đặt hệ số của chất oxi hoá và chất khử vào sơ đồ phản ứng và kiểm tra lại.

     Bài toán liên quan đến cân bằng phản ứng oxi hoá - khử trong đề thi thường được hỏi ở dạng: tổng hệ số các chất trong phương trình (sau khi cân bằng ở dạng số nguyên tối giản) là...; hệ số của chất oxi hoá (chất khử) là....; tỉ lệ hệ số...

     Sau đây, mời các bạn tham khảo một số bài tập về cân bằng phản ứng oxi hoá - khử của hochoaonline.net: