Chuyên đề 19. Phương pháp giải toán hoá học

Phương pháp trung bình

     Bài toán về hỗn hợp chất là dạng bài rất phổ biến trong hóa học. Cách giải truyền thống nhất đối với loại bài này là phương pháp đại số đặt ẩn lập hệ. Tuy nhiên cách giải này không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả cao và đôi khi làm cho bài toán trở nên rất phức tạp. Một phương pháp rất hữu ích khi giải các bài toán hỗn hợp là phương pháp trung bình.