Chuyên đề 19. Phương pháp giải toán hoá học

Phương pháp bảo toàn điện tích

     Bảo toàn điện tích nằm trong nhóm các phương pháp bảo toàn cũng là một phương pháp mà người học cần nắm vững để có thể giải quyết nhanh gọn, đơn giản các bài toán hóa học. Phương pháp này thường được sử dụng trong các bài toán vô cơ.