Chuyên đề 19. Phương pháp giải toán hoá học

Phương pháp đường chéo

     Trong hóa học, bài toán hỗn hợp các chất là dạng bài toán rất phổ biến. Để xác định được thành phần của hỗn hợp, chúng ta có thể giải theo cách đặt ẩn và lập hệ. Tuy nhiên, nếu biết vận dụng phương pháp đường chéo một cách hợp lý thì việc giải quyết bài toán sẽ đơn giản hơn nhiều. Sau đây là nội dung của phương pháp này: