Chuyên đề 19. Phương pháp giải toán hoá học

Phương pháp bảo toàn electron

     Với những bài toán hóa học có liên quan đến phản ứng oxi hóa - khử, bảo toàn electron là một công cụ vô cùng quan trọng và hữu hiệu. Phương pháp này cho phép chúng ta giải quyết bài toán một cách đơn giản, ngắn gọn và dễ hiểu. Trong bài viết này, Hochoaonline.net giới thiệu đến các em phương pháp bảo toàn electron: