Chuyên đề 19. Phương pháp giải toán hoá học

Phương pháp bảo toàn khối lượng

      Định luật bải toàn khối lượng hay định luật Lomonosov-Lavoisier là một định luật cơ bản trong lĩnh vực hoá học. Đây cũng là định luật thường xuyên được sử dụng trong việc giải các bài tập hóa học. Định luật bảo toàn khối lượng được hai nhà khoa học Mikhail Vasilyevich Lomonosov và Antoine Lavoisier khám phá độc lập với nhau qua những thí nghiệm được cân đo chính xác.