Chuyên đề 18. Tổng hợp hữu cơ

Sơ đồ chuyển hoá của các chất hữu cơ

     Bài tập về sơ đồ chuyển hoá cũng là dạng bài tập hay gặp đối với các chất hữu cơ. Để làm được những bài tập ở dạng này, người học phải kết hợp được kiến thức của phần tính chất hoá học và các phương pháp điều chế. 

     Hochoaonline.net mời các em thử sức với các bài tập sau: